Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Koploperproject gemeenten De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf

Het Koploperproject

We deden onderzoek in het kader van het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Vanuit het ministerie van VWS is subsidie toegekend om de ontwikkeling van cliëntondersteuning op lokaal niveau te bevorderen. 

In 2020 hebben de gemeenten De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf hiertoe een projectplan ingediend, gericht op verbetering en doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning in de eigen lokale omgeving. 

Dit is wat er beter kan 

Kijk het filmpje en ontdek de uitkomsten van ons onderzoek:

Dit is onafhankelijke cliëntondersteuning

Soms overkomt iemand iets, dat grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Het sociaal wijkteam van de gemeente helpt u dan graag verder. Wanneer u het prettig vindt dat iemand u helpt bij het contact met de gemeente, dan kan dat. Net als bij het invullen van formulieren of het verwoorden van uw hulpvraag. We noemen dit onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Nederland kent een groot maatschappelijk vangnet. Het lukt alleen niet iedereen de juiste oplossing te vinden of te organiseren. Onafhankelijke cliëntondersteuning is bedoeld om (kwetsbare) mensen te helpen hun vragen en behoeften helder te krijgen. En ook om de juiste hulp te kiezen, te vinden en te regelen. 

Iedere inwoner die problemen of beperkingen ervaart kan gebruik maken van deze vorm van cliëntondersteuning. Ongeacht leeftijd, thuissituatie of inkomen. Want iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. 

Het Koploperproject

We deden onderzoek in het kader van het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Vanuit het ministerie van VWS is subsidie toegekend om de ontwikkeling van cliëntondersteuning op lokaal niveau te bevorderen. 

In 2020 hebben de gemeenten De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf hiertoe een projectplan ingediend, gericht op verbetering en doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning in de eigen lokale omgeving. 

Dit is onafhankelijke cliëntondersteuning

Soms overkomt iemand iets, dat grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Het sociaal wijkteam van de gemeente helpt u dan graag verder. Wanneer u het prettig vindt dat iemand u helpt bij het contact met de gemeente, dan kan dat. Net als bij het invullen van formulieren of het verwoorden van uw hulpvraag. We noemen dit onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Nederland kent een groot maatschappelijk vangnet. Het lukt alleen niet iedereen de juiste oplossing te vinden of te organiseren. Onafhankelijke cliëntondersteuning is bedoeld om (kwetsbare) mensen te helpen hun vragen en behoeften helder te krijgen. En ook om de juiste hulp te kiezen, te vinden en te regelen. 

Iedere inwoner die problemen of beperkingen ervaart kan gebruik maken van deze vorm van cliëntondersteuning. Ongeacht leeftijd, thuissituatie of inkomen. Want iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. 

Dit is wat er beter kan 

Kijk het filmpje en ontdek de uitkomsten van ons onderzoek:

Aanleiding

Er wordt binnen de drie betrokken gemeenten nog weinig gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning. We vroegen ons af waarom dat zo is. We onderzochten ook of de manier waarop onafhankelijke cliëntondersteuning tot nu toe is ingericht voldoende aansluit bij de behoeften van inwoners. 

Contactpersonen Koploperproject bij de gemeenten:

Arjen Bouland, beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Ooststellingwerf (a.bouland@ooststellingwerf.nl)

Marieke Stapert, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente De Fryske Marren (m.stapert@defryskemarren.nl)

Jeroen Janssen, beleidsadviseur Participatie, gemeente Opsterland (jeroen.jansen@opsterland.nl)

NB Advies

Wij voeren als extern en onafhankelijk bureau het project uit. Ingeborg Venema en Nynke Benedictus zijn in opdracht van de drie gemeenten aanjager en projectleider voor het Koploperproject en verantwoordelijk voor de evaluatie, het inwonersonderzoek en het verbeterplan. 

Contact:

Ingeborg Venema, sr. adviseur sociaal domein (oco.ingeborg@nynke.nu)
Nynke Benedictus, sr. adviseur sociaal domein (oco.nynke@nynke.nu)